เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คืออะไร

Eastern Economic Corridor เรียกย่อๆ ว่า EEC  ส่วนชื่อภาษาไทยคือ   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเจาะจงที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 30 ปีก่อนหน้านี้

b2c (Business to Consumer) คืออะไร

ในทุกการค้าขาย ผู้ขายก็อยากขายให้ได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ผู้ซื้อก็อยากซื้อในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ผู้ซื้อต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องรับผิดชอบในส่วนกำไรของคนกลาง ปัญหาเหล่านี้ใครๆ ทั้งผู้ขายและผู้บริโภคต้องการแก้ไข นั่นคือที่มาของระบบ B2C นั่นเอง

machine learning คืออะไร

แนวคิดและการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์มีมาระยะหนึ่งแล้ว จากข้อมูลที่ใส่เอาไว้เป็น DATA ฐานข้อมูล สิ่งที่เหนือกว่าจินตนาการกำลังค่อยๆ เติบโตขึ้น เมื่อ AI สามารถให้คำตอบที่เกิดจากการเรียนรู้แบบประยุกต์ได้ การเรียนรู้เหล่านั้น เรียกว่า machine learning

Guerrilla Marketing คืออะไร

guerrilla marketing เป็นการทำการตลาดตามแนวคิดเรื่องการจู่โจมข้าศึกโดยการใช้กองโจร คือกำลังน้อยแต่ได้ผลชนะฝ่ายตรงข้าม ในแง่ของการตลาดแบบ guerrilla marketing หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบกองโจร นี้ก็ในทำนองเดียวกัน เป็นการทำการตลาดแบบจู่โจม ได้ผลดีเข้าเป้าหมาย แต่ใช้งบประมาณต่ำ ที่สำคัญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

พร้อมเพย์ (promptpay) คืออะไร

ถ้าคุณเคยซื้อสินค้าออนไลน์ คำว่าพร้อมเพย์ อาจเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาแล้ว เพราะผู้ขายจะบอกเพียงหมายเลขโทรศัพท์มาให้คุณโอนเงินไปตามนั้น แต่สำหรับคนที่ยังห่างจากซื้อขายออนไลน์หรือแม้แต่เคยใช้ ก็อาจยังไม่ค่อยรู้จักพร้อมเพย์มากเท่าไหร่ ลองมาทำความรู้จักให้มากขึ้นจากบทความนี้

โลจิสติกส์ คืออะไร

เมื่อกระบวนการผลิตสินค้า เจ้าของสินค้าอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง แต่ผู้บริโภคกลับมีหลักแหล่งอยู่ทั่วประเทศ ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะไปถึงมือของกลุ่มผู้บริโภคได้ นั่นเองคือที่มาของโลจิสติกส์

flash sale คืออะไร

ถ้าคุณเป็นลูกค้าตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คุณต้องรู้จักคำว่า Flash Sale และแวะเวียนเข้าไป shopping สินค้าราคาพิเศษเป็นประจำ วันนี้ลองมาทำความรู้จักกับ Flash Sale ให้มากขึ้นดีกว่า FLASH SALE (แฟลชเซลส์) เป็นรูปแบบการขายสินค้าที่ใช้กลยุทธ์ราคาพิเศษสุดเป็นตัวดึงดูด ประกอบกับระยะเวลาสั้นๆ ในการขายเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อ

OKR (Objectives and Key Results) คืออะไร

การดำเนินงานแต่ละอย่างที่จะสรุปว่า ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ปัจจุบันนี้ต้องมีการประเมินอย่างเห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ดัชนีชี้วัด ที่เรียกว่า KPI เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด สำหรับตัวบุคคลใช้ OKR เป็นเครื่องมือซึ่งบทความนี้จะได้อธิบายว่าคืออะไร

artificial intelligence (AI) คืออะไร

แนวคิดเรื่องสร้างหุ่นยนต์มาใช้งาน และทำสิ่งต่างๆ ให้เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้น มีมาแล้วอย่างช้านาน จนมีการจินตนาการ สร้างภาพยนตร์หุ่นยนต์ที่คิด พูด ทำ เหมือนมนุษย์ ตลอดจนลุกขึ้นมาทำสงครามกับมนุษย์เพื่อหวังจะครองโลก ใครจะรู้ว่า โลกจินตนาการเหล่านั้นกำลังคืบคลานเข้ามาในรูปของ AI มาลองทำความรู้จัก AI กันว่าคืออะไร และมีโอกาสเหมือนในหนังหรือไม่

return on investment (ROI) คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร

ROI กำไรคือเป้าหมายของการลงทุน และอัตราส่วนระหว่างเงินลงทุนกับกำไร ยังเป็นตัวชี้วัดว่า การลงทุนเหล่านั้นคุ้มค่า และสมควรลงทุนหรือไม่ การวัดค่า Return on Investment หรือ ROI จึงเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจใดๆ อนึ่ง การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ควรมีค่า ROI ไม่น้อยกว่า 100%