กฎแห่งแรงดึงดูด คืออะไร

เพราะคนในโลกนี้มีความรู้สึกและความต้องการร่วมก็คือ ความสุขและความสำเร็จในชีวิต จึงมีความพยายามจะหาว่า มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น มีการคิดค้น จนได้ทฤษฎีที่มีการพูดต่อๆ กันว่า ทฤษฎีหรือกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเอง คือความสำเร็จที่ทุกคนสามารถทำให้เกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องด้วย จึงทำให้กฎแห่งแรงดึงดูด  เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเรียนรู้