กลยุทธ์การตลาด คืออะไร

การเดินทางให้ถึงจุดหมายโดยไม่เสียเวลากับการออกนอกเส้นทาง ต้องมีแผนที่ประกอบการเดินทาง การทำงานก็เช่นกัน หากต้องการให้รู้ทิศทางการทำงานว่า จะต้องทำอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้ ก็ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การค้าขาย-ทำธุรกิจก็ไม่ได้แตกต่างจากนี้ ต้องมีการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ