การโน้มน้าวใจลูกค้า ให้สำเร็จมีวิธีการอย่างไร

หัวใจของความสำเร็จด้านการขาย คือ การโน้มน้าวใจลูกค้าให้เห็นด้วย ยอมรับ และตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ มีวิธีการใดที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าให้สำเร็จ เรามาดูกัน ประเด็นที่จะทำให้คำพูดโน้มน้าวใจมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้นั้น มีคีย์เวิร์ดง่ายๆ คือ พูดกับใคร พูดเรื่องอะไร พูดแบบไหน ใช้เวลาเท่าไหร่