ซื้อของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์ ชอปปิ้งออนไลน์ อย่างไรไม่ให้โดนหลอก มีคำแนะนำ

เพราะการช็อปปิ้งออนไลน์ เป็นการติดต่อซื้อขายกับคนที่ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัว ไม่มีที่ตั้งร้านค้าที่ไปถึงที่ตั้ง ไม่เห็นสินค้าของจริง และแม้แต่ภาพ หรือการพูดคุย ข้อมูลที่ให้อาจไม่ใช่เรื่องความจริง การซื้อขายออนไลน์ จึงต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะเชื่อใจ จึงตกลงซื้อขาย ไว้ใจว่าจะได้สินค้าที่สั่ง