ชิมช้อปใช้ คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

ในภาวะที่บ้านเมืองมีเศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลจะต้องมีนโยบายหรือ project ดีๆ ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ กล่าวคือ ต้องทำให้มีการใช้จ่ายของประชาชน เงินในระบบจะได้มีการหมุนเวียน แล้วเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะดีขึ้น และหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลเลือกใช้ก็คือ โครงการ “ชิมช้อปใช้” นั่นเอง