ทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร

ทรัพย์สินที่มองเห็น จับต้องได้ สามารถซื้อขาย เปลี่ยนการครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ แต่มีทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่ง ที่แม้ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่ก็สามารถอาศัยคุณค่าของสิ่งนั้น มาเปลี่ยนเป็นรายได้ด้วยวิธีต่างๆ กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของให้ถือสิทธิ์เป็นทรัพย์สินได้ เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” มาทำความรู้จักทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นดีกว่า