ธุรกิจกงสี คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ถ้าพูดถึง “ธุรกิจกงสี” ภาพที่เข้าใจตรงกันคือ ธุรกิจที่เป็นกิจการงานของทุกคนในครอบครัว มีต้นกำเนิดจากธุรกิจของครอบครัวคนจีนที่มาตั้งรกรากในเมืองไทย และสืบสานต่อมาจนกลายเป็นธุรกิจระดับประเทศ มีคำถามและข้อกังขารวมถึงข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความสำเร็จ ความล้มเหลว อนาคต ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากธุรกิจกงสีมากมาย ธุรกิจกงสีจึงมีความน่าสนใจ