ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) วางแผนโฆษณาออนไลน์อย่างไร ให้เพิ่มยอดขายได้มากที่สุด

ธุรกิจยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก (SME) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้การโฆษณาออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุด ถ้าเป็นธุรกิจ SME ควรวางแผนโฆษณาออนไลน์อย่างไร มาดูกัน