ธุรกิจที่น่าสนใจ น่าทำ มาแรงน่าทำที่สุด ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

ธุรกิจวันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยออนไลน์ ระบบไอที และมีแนวโน้มว่า ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ ระบบเหล่านี้จะยิ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนในสังคม ขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล แต่พื้นฐานชีวิตมนุษย์ การกินอยู่ อาศัย ก็ยังมีมาตรฐานดั้งเดิม ต่างตรงที่ว่า จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกื้อกูลมาตรฐานเหล่านั้น จึงทำให้วิถีชีวิตบางอย่างเปลี่ยนไปในแนวง่ายขึ้น