ทำธุรกิจอาหารเสริม ลงโฆษณาออนไลน์อย่างไรไม่ให้เจ๊ง

สินค้าใน “ธุรกิจเครื่องสำอาง” มักถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นหญิงสาวจะบอกว่า นี่คือสินค้าจำเป็น แต่เมื่อดูจากลักษณะการซื้อสินค้าที่อาศัยความพึงพอใจเป็นพื้นฐานแล้ว ก็น่าจะพออนุมานได้ว่าเป็นสินค้าประเภทไหน