แฟรนไชส์ ที่ดีเลือกอย่างไร พร้อมแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ มาแรงขายง่ายคืนทุนไว

ธุรกิจยุคใหม่เปิดตัวง่ายขึ้น เพราะสามารถซื้อแฟรนไชส์จากธุรกิจที่มีตัวอย่างของการประสบความสำเร็จมาแล้ว มีสูตรสำเร็จและความช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ แต่ในความหลากหลายนั้น ก็ควรต้องมีหลักในการเลือกซื้อแฟรนไชส์เช่นกัน เพราะถึงอย่างไร ธุรกิจก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอ