ระบบตัวแทนจำหน่าย คืออะไร

ระบบตัวแทนจำหน่ายเป็นระบบที่เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ มีคนช่วยขายซึ่งแต่ละคนมีช่องทางการจำหน่ายและเครือข่ายของตัวเอง ทำให้ขายได้เร็วขึ้น มากขึ้น ในส่วนของตัวแทนก็ได้รับประโยชน์จากส่วนลด ที่เสมือนเจ้าของตัดกำไรมาให้ในฐานะที่ช่วยขาย เป็นระบบที่ต้องช่วยเหลือเพราะได้รับผลตอบแทนร่วมกัน