วางแผนการเงิน ด้วยธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ยั่งยืนมากขึ้นระยะยาว 5-10 ปี ข้างหน้า

อนาคตของคนเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  การเป็นมนุษย์เงินเดือนเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับรายได้ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในอีก 5-10 ปีข้างหน้า หลายคนจึงเริ่มวางแผนการเงินของตัวเองด้วยการสร้างธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่วันนี้