สำนักงานให้เช่า เลือกอย่างไร ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจรุ่นใหม่ มักเริ่มต้นที่ธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นัก หรือเริ่มต้นทดลองทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งบางครั้งการลงทุนซื้ออาคาร เพื่อทำเป็นสำนักงานอาจทำให้ต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจสูงเกินไป สำนักงานให้เช่า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจใหม่ๆ แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ