เคล็ดลับออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) อย่างไรให้ตรงใจมากที่สุด

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่าง ลูกค้าต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลักก็จริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่เห็นก่อน และกระทบกับอารมณ์ ความรู้สึก ได้มากกว่าคุณภาพสินค้า ดังนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย ออกแบบอย่างไรให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด เรามาดูกัน