ออกแบบโลโก้ (Logo Design) อย่างไรให้โดนใจมากที่สุด

โลโก้ของบริษัทหรือสินค้า เป็นเครื่องหมาย ตัวแทนที่ทำให้นึกถึงบริษัทหรือสินค้า โดยมีการมองเห็นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งไม่แพ้แผนธุรกิจอื่นๆ การออกแบบและตัดสินใจใช้โลโก้จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพราะถ้าได้ ถ้าโดนแล้วจะเป็นสิ่งที่คงอยู่คู่ธุรกิจและสินค้าตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน เคียงคู่กับแบรนด์สินค้า