อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เริ่มต้นอย่างไร

ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะมีอิสระไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของใคร ไม่ต้องฟังคำสั่งใคร สร้างรายได้ไม่จำกัด นั่นคือเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่จะเริ่มต้นอย่างไร มาดูกัน การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นอาชีพถาวรได้ไม่ใช่เรื่องง่าย  ไม่เช่นนั้นใครๆ ก็คงเป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดแล้ว