line sticker

line sticker  มีประโยชน์อย่างไร ควรทำหรือไม่เรามีคำตอบ

การ์ตูนน่ารักๆ แสดงสีหน้า บ่งบอกอารมณ์ หรือคำพูดสั้นๆ ที่ส่งถึงกันผ่าน line เพื่อตอบกลับหรือแสดงความรู้สึกที่มีต่อการสื่อสารที่ได้รับ สั้น ง่าย เข้าใจ คงเป็นนิยามที่ชัดเจนสำหรับ line sticker และบ่อยครั้งที่เราต้องซื้อสติ๊กเกอร์เพิ่ม