adblock คืออะไร

สังคมไทยเคลื่อนตัวสู่ยุคเทคโนโลยี การสื่อสาร การค้า เข้าสู่สังคมออนไลน์ การตลาดก็จำเป็นต้องเคลื่อนเข้าสู่สังคมเดียวกัน แต่ในโลกเทคโนโลยี ระบบการโฆษณาออนไลน์ในบางครั้งก็เป็นการรบกวนเวลาในการท่องเว็บไซต์ ดูสื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อรู้สึกถูกรบกวน คนที่ไม่อยากเห็นโฆษณาเหล่านั้น ตัวช่วยที่ปิดกั้นสิ่งที่ไม่น่าสนใจอย่าง adblock จึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และใช้ตอบโจทย์ชีวิตที่ติดออนไลน์ของเรา