Affiliate คืออะไร ดีอย่างไร มาทำความรู้จักกับ Affiliate กัน

ความเท่าเทียมกันในการทำธุรกิจออนไลน์นับว่ามีสูงกว่าธุรกิจในอดีต การแข่งขันทางการตลาดจึงต้องหากลยุทธ์มาทำให้เหนือคู่แข่ง ซึ่งการทำการตลาดที่เรียกว่า Affiliate ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ทำให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันโดยคุณภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง