bitcoin คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่าย Step-by-Step

การลงทุน Bitcoin , เทรด Bitcoin กำไรมหาศาล หรือขาดทุนยับ รวมถึงการอวดรายได้ผ่านโซเชียลออนไลน์  การเป็นคดีฉ้อโกงในสื่อสาธารณะ หลายเรื่องราวเกี่ยวกับ Bitcoin คืออะไร ควรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้กระแสสื่อหรือสังคมออนไลน์พาไปพร้อมความเข้าใจผิดๆ ไม่ว่าจะเรื่องบวกหรือลบ