Boost Post

Boost Post คือ อะไร มาทำความรู้จักกัน

Boost Post เป็นการส่งเสริมโพสต์ให้คนอื่นมองเห็น ซึ่งก็คือ การโปรโมทโพสต์นั่นเอง และเมื่อก่อนก็เรียกตรงๆ ว่า Promote Post แต่ปัจจุบันเรียกว่า Boost Post ส่งเสริมโพสต์ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็ยังคงเดิมนั่นเอง คือ เป็นการทำให้แฟนเพจที่ตามกด like เพจของคุณได้เห็นโพสต์ที่คุณโพสต์