Content Marketing

Content Marketing จะเป็นต้องทำหรือไม่เรามีคำแนะนำ

Content Marketing สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ บทความเพื่อการตลาด เพื่อกระตุ้นให้สินค้าขายได้ รวมถึงสร้างเครดิตให้แก่ร้านค้า สร้างเอกลักษณ์ ภาพจำ หรืออะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือร้านค้า เนื่องจากคำว่าการตลาด ไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องการซื้อขายในทันที