cpc

CPC (cost per click) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

เพราะโลกออนไลน์เป็นตลาดที่กว้างมาก การทำโฆษณาออนไลน์ออกไปจะตอบโจทย์ให้เจ้าของธุรกิจแค่ไหน คุ้มกับการลงทุนโฆษณาหรือไม่ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องคิด เจ้าของโฆษณาจึงต้องคิดระบบและรูปแบบการทำโฆษณาออนไลน์ออกมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการคุ้มค่าที่จะจ่าย เพราะโฆษณาได้ผล และหนึ่งในนั้นก็คือ  CPC (cost per click)