cpm

cpm (cost per impressions) คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

ในแวดวงการซื้อโฆษณาธุรกิจทางออนไลน์ เจ้าของธุรกิจจะเห็นคำว่า  cpc บ้าง cpm บ้าง กับอีกหลายตัวย่อ ตัวย่อเหล่านี้คือ อะไร วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ cpm (cost per impressions) ว่า คืออะไร ระบบที่เด่นๆ มักเป็นระบบที่มีแนวคิดประเภท จ่ายเมื่อได้ประโยชน์ และหนึ่งในนั้นก็คือ โฆษณาที่มีรูปแบบการเก็บค่าโฆษณาที่เรียกว่า CPM