custom audience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร กับการทำโฆษณา

ความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์นั้นมีอยู่หลายประเภท โดยเฉพาะที่อิงกับโซเชียลออนไลน์ยอดนิยมอย่าง face book ด้วยแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่คนทำโฆษณาจะมองข้ามไปได้ วันนี้จะได้แนะนำให้รู้จักกับ custom audience ที่ยังมีหลายคนสงสัยและอยากรู้ว่าสำคัญกับการทำโฆษณาอย่างไร