Data Scientist คืออะไร เรื่องที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้

การทำธุรกิจออนไลน์นั้น มองผิวเผินหลายคนคิดว่า ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ขอให้มี wi-fi มีสินค้า เรียนรู้การขายนิดหน่อย ก็ทำได้แล้ว แต่การทำธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพนั้น มีอะไรหลายเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเรียนรู้ และหนึ่งในก็คือ Data Scientist ฟังชื่อเหมือนจะเข้าใจยาก ลองมาดูกันว่าหมายถึงอะไร