ecommerce คืออะไร

e-commerce หรือชื่อเต็มๆ ว่า Electronic Commerce เป็นการค้าขายในโลกยุค 4.0 ที่นับว่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ลองมาทำความรู้จัก e-commerce ให้มากขึ้นดีกว่า จากคำว่า Electronic Commerce ความหมายค่อนข้างตรงตัวคือ การค้าขายหรือการพาณิชย์ที่อิงอยู่กับ Electronic