facebook Lookalike คืออะไร

ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมลักษณะเฉพาะตัวใหม่ๆ ที่ทำให้การทำโฆษณาแตกต่างจากธุรกิจในอดีต กลยุทธ์ในการทำโฆษณาจึงมีการพัฒนาเพื่อให้เป็นการโฆษณาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ facebook Lookalike ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยให้การทำโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม และเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพด้วย มาทำความรู้จัก facebook Lookalike ดีกว่า