ฟรีแลนซ์ (Freelance) คืออะไร ฟรีแลนซ์ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ความนิยมในอาชีพรับจ้างอิสระที่เรียกว่า Freelance นั้น ปัจจุบันขยายวงกว้างมากขึ้น เพราะใครๆ ก็ปรารถนาความอิสระ ไม่มีเจ้านายคอยควบคุม บังคับ และมีความคิดว่า ถ้าทำฟรีแลนซ์จะทำให้มีอิสระอย่างแท้จริง เป็นอาชีพที่สบายและน่าจะมีความสุข สำหรับคนที่กำลังมีความคิดว่าจะลาออกจากงานประจำมาทำอาชีพฟรีแลนซ์นั้น