google data studio คืออะไร

การนำเสนอข้อมูลทางการตลาดที่ต้องมีตัวเลขมากๆ อาจจะสร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้ทำอย่างต่อเนื่องมาช้านาน แต่ในโลกยุคดิจิตอล การจะรวบรวมข้อมูลจากตัวเลข มานำเสนอเป็นรายงานไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากมีโปรแกรมที่เป็นตัวช่วย เช่น Google Data Studio ที่ช่วยให้งานง่ายขึ้นแล้วยังทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ประหยัดเวลาอีกด้วย  Google Data Studio คืออะไร มาดูกัน