อินสตาแกรม (instagram) คืออะไร

Instagram (อินสตาแกรม) หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า IG นั้น นับว่ามีอิทธิพลต่อกระแสสังคมยุค 4.0เป็นอย่างยิ่ง เป็นสังคมของคนรุ่นใหม่ที่ใครไม่เข้าไปจะถือว่าไม่อินเทรนด์ อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสังคมของคนในโลกออนไลน์ที่ทำให้สามารถรู้จักตัวตนของกันและกันผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆ