กิจการร่วมค้า (Joint Venture)  คืออะไร

การทำธุรกิจทุกวันนี้ มีรูปแบบหรือแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ธุรกิจเกิดง่ายขึ้น แต่ความไม่เป็นมืออาชีพเพียงพอก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน ฉะนั้น หากได้มีหุ้นส่วนร่วมลงทุนก็จะมีประโยชน์ในหลายแง่มุม ซึ่งแนวทางหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือ “กิจการร่วมค้า”