กองทุน ltf  คืออะไร

มีการลงทุนในกองทุนรวมนั้น มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่มีความเสี่ยงมาก และความเสี่ยงน้อย กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่เหมาะกับคนอยากลงทุน แต่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนัก มารู้จักกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มดอกผลให้กับเงินทุนที่มี