Marketplace คืออะไรมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ถ้าอยาก shopping สินค้าในที่ที่เดียว แต่มีสินค้าหลากหลาย หากเป็นก่อนที่ตลาดออนไลน์จะเฟื่องฟู หรือแม้แต่ปัจจุบันที่คุณต้องการสัมผัสสินค้าหรือเห็นสินค้าด้วยตาตัวเอง ที่ที่คุณจะไปคือ ไม่ห้างสรรพสินค้า ก็ต้องเป็นตลาดนัด หรือสถานที่ขายสินค้าที่ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพ่อค้าแม่ค้า ตลาดออนไลน์ก็เช่นกัน นอกเหนือจากการเข้าเว็บไซต์ร้านค้า เพจร้านค้า อีกที่หนึ่งที่เป็นเหมือนตลาดรวม