นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) คืออะไร อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ

นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ออกให้แก่พนักงานรายวันหรือบุคคลที่ทำงานฟรีแลนซ์  ถ้าอธิบายโดยวัตถุประสงค์ของการออกสินเชื่อก็คือ  เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ ที่สถาบันการเงินเปิดโอกาสให้คนประกอบอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หรือแม้แต่คนทำงานประจำแต่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน