Passive Income คืออะไร

ในยุคที่ใครๆ ก็พูดถึง “Passive Income” การมีรายได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำงาน ให้เงินทำงานแทน แล้วมีรายได้  Passive Income  จึงเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เพราะใครๆ ก็อยากมีรายได้ดีๆ โดยไม่ต้องทำอะไร ลองมาทำความรู้จัก Passive Income  ที่ถูกต้องกันดีกว่า ไม่ต้องทำอะไรก็มีรายได้ต่อเนื่องจริงหรือ เป็นไปได้ในสังคมนี้ใช่มั้ย