Podcasts คืออะไร

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์สิ่งต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ง่ายๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Podcast  ที่ปรากฏตัวในแอพพลิเคชั่นของ ipad /iphone  จนมีบางคนเข้าใจว่า Podcast คือแอพของผลิตภัณฑ์จำกัดแบรนด์เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่ ลองมารู้จัก Podcast ดีกว่าว่าคืออะไรกันแน่