รีแบรนด์ (rebranding) คืออะไร ควรทำหรือไม่เรามีคำตอบ

เมื่อ “แบรนด์” คือสัญลักษณ์ที่ช่วยให้คนจดจำสินค้า บริการ ธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งชี้สถานะของธุรกิจ สินค้า ในตลาด ที่มีอานุภาพในการนำธุรกิจ บริการ ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น      แบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติของแบรนด์ให้ดี