ROI (Return on Investment) มีความสำคัญอย่างไรกับการทำโฆษณา

วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็คือ มุ่งผลตอบแทนเป็นกำไร โดยต้องมีการลงทุนก่อนเสมอ และหนึ่งในการลงทุนก็คือ การทำโฆษณา ในบทความนี้จะได้มาดูกันว่า ผลตอบแทนการลงทุนสำคัญต่อการทำโฆษณาอย่างไร ซึ่งในวงการจะวัดด้วยค่า ROI