ธุรกิจ startup

ธุรกิจ startup และ sme แตกต่างกันอย่างไร

ธุรกิจในยุคนี้มีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างธุรกิจที่แตกต่างจากในอดีตมากมาย เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนมโหฬารในการสร้างธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องลงทุนในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ธุรกิจใหม่จึงเกิดง่าย และเมื่อไหร่จับถูกจุด ก็สามารถเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ วัยน้อยลง