ทีมเวิร์ค (Teamwork) คืออะไร

การทำงานให้สำเร็จนั้น บางงานสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว แต่งานจำนวนไม่น้อยในโลกนี้จำเป็นต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมมือกันทำงานจึงจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่มีสเกลงานใหญ่ ซึ่งงานประเภทหลังนี้เอง จำเป็นต้องมีทีมเวิร์คที่ดี