ธุรกิจเงินร่วมลงทุน Venture Capital ( VC ) คืออะไร

การลงทุนทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตัวเอง ต้องใช้เงินทุนสูง จึงทำให้โอกาสที่จะสร้างธุรกิจด้วยตัวเองคนเดียวเป็นไปได้ยาก จึงมีระบบระดมเงินทุนจากหลายๆ ฝ่ายมาร่วมกันเพื่อทำธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงแล้วแบ่งผลกำไรกันตามสัดส่วน ธุรกิจเงินร่วมลงทุน  Venture Capital ( VC ) ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นในตลาด ลองมาทำความรู้จักธุรกิจประเภทนี้ดู