ไวรัล (Viral Marketing) มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ไวรัล Viral Marketing คำนี้มีหมายความเกี่ยวกับ เชื้อไวรัส มักใช้ประกอบกับศัพท์อื่นในเชิงเรื่องการติดเชื้อ  (ซึ่งรวดเร็ว) หรือปริมาณเชื้อในที่ใดที่หนึ่งจำนวนมาก  เมื่อนำศัพท์นี้มาใช้ในอินเตอร์เน็ต มักใช้คู่กับคำว่า go เช่น go viral หมายถึง การแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว