ระบบคลังสินค้า (warehouse system) คืออะไร

คลังสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าขนาดใหญ่ก่อนจะกระจายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายรายย่อยในที่ต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง ยิ่งมีสินค้ามาก ยิ่งต้องมีระบบจัดการคลังสินค้า ไม่เช่นนั้น จากประโยชน์ที่จะได้รับ อาจกลายเป็นสร้างความวุ่นวายและล่าช้าในการจัดส่ง และควบคุมสินค้าในคลังไม่มีประสิทธิภาพ ระบบคลังสินค้า คืออะไร มาทำความรู้จักกัน