google search คืออะไร

นาทีนี้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตแล้วไม่รู้จักเว็บชื่อดังที่ชื่อ Google ไม่น่าจะมี เพราะเว็บไซต์ชื่อดังอย่างGoogle เป็นเว็บไซต์แรกของทุกคนเวลาต้องการรู้ข้อมูลอะไรสักอย่างบนอินเตอร์เน็ต อยากรู้อะไร ค้นจาก google มักจะมีข้อมูลปรากฏ จนมีคำพูดทีเล่นทีจริงที่ว่า ไม่รู้อะไรให้ถามอากู๋ บ้าง ให้ถาม goo บ้าง ซึ่งล้วนแต่หมายถึง การ Search หาข้อมูลจากเว็บไซต์ Google.com นั่นเอง

internet banking คืออะไร

ยุค 4.0 ที่โลกตกอยู่ภายใต้เทคโนโลยี โลกทั้งใบอยู่บนปลายนิ้ว การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว ชีวิตเวียนอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสื่อสาร โลกธุรกิจย้ายมาสู่อินเตอร์เน็ต บางธุรกิจออฟไลน์ต้องปิดตัว ทั้งนี้รวมไปถึงกิจการธนาคาร การเงิน ที่เริ่มมีการปิดสาขา เมื่อมีวิวัฒนาการใหม่ หันมาใช้ Internet Banking

บริษัทส่งของ ส่งพัสดุ มีวิธีการเลือกใช้บริการอย่างไร

ในยุคที่การส่งของ พัสดุ ไม่ใช่มีบริการแค่ไปรษณีย์ไทย แต่มีบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการ การที่เราจะเลือกใช้บริการจากบริษัทไหนคงขึ้นอยู่กับความสะดวกและปลอดภัย ความพึงพอใจในงานบริการ วิธีเลือกใช้บริการนั้น จึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้

เทคนิคการรีวิวสินค้า อย่างไรให้น่าสนใจ

งานรีวิวต้องมา แต่มาแบบไหนจึงจะชนะใจคนดู ไม่รีบปิดเสียก่อนที่จะรู้จักสินค้าอย่างที่เราต้องการ  ลองมาดูเทคนิคการรีวิวสินค้าที่น่าสนใจ

กองทุนรวม คืออะไร

ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำมาก เจ้าของเงินเองก็อยากจะนำเงินที่มีไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลทางอื่น แต่ก็ติดปัญหาหลายอย่าง กองทุนรวมมักถูกแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร สำหรับคนอยากลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของกองทุนรวมจริงๆ มาดูกันว่า คืออะไร