machine learning คืออะไร

แนวคิดและการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์มีมาระยะหนึ่งแล้ว จากข้อมูลที่ใส่เอาไว้เป็น DATA ฐานข้อมูล สิ่งที่เหนือกว่าจินตนาการกำลังค่อยๆ เติบโตขึ้น เมื่อ AI สามารถให้คำตอบที่เกิดจากการเรียนรู้แบบประยุกต์ได้ การเรียนรู้เหล่านั้น เรียกว่า machine learning

Guerrilla Marketing คืออะไร

guerrilla marketing เป็นการทำการตลาดตามแนวคิดเรื่องการจู่โจมข้าศึกโดยการใช้กองโจร คือกำลังน้อยแต่ได้ผลชนะฝ่ายตรงข้าม ในแง่ของการตลาดแบบ guerrilla marketing หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบกองโจร นี้ก็ในทำนองเดียวกัน เป็นการทำการตลาดแบบจู่โจม ได้ผลดีเข้าเป้าหมาย แต่ใช้งบประมาณต่ำ ที่สำคัญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

พร้อมเพย์ (promptpay) คืออะไร

ถ้าคุณเคยซื้อสินค้าออนไลน์ คำว่าพร้อมเพย์ อาจเป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาแล้ว เพราะผู้ขายจะบอกเพียงหมายเลขโทรศัพท์มาให้คุณโอนเงินไปตามนั้น แต่สำหรับคนที่ยังห่างจากซื้อขายออนไลน์หรือแม้แต่เคยใช้ ก็อาจยังไม่ค่อยรู้จักพร้อมเพย์มากเท่าไหร่ ลองมาทำความรู้จักให้มากขึ้นจากบทความนี้

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร

เมื่อกระบวนการผลิตสินค้า เจ้าของสินค้าอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง แต่ผู้บริโภคกลับมีหลักแหล่งอยู่ทั่วประเทศ ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะไปถึงมือของกลุ่มผู้บริโภคได้ นั่นเองคือที่มาของโลจิสติกส์