เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คืออะไร

Eastern Economic Corridor เรียกย่อๆ ว่า EEC  ส่วนชื่อภาษาไทยคือ   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเจาะจงที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 30 ปีก่อนหน้านี้

b2c (Business to Consumer) คืออะไร

ในทุกการค้าขาย ผู้ขายก็อยากขายให้ได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ผู้ซื้อก็อยากซื้อในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ผู้ซื้อต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องรับผิดชอบในส่วนกำไรของคนกลาง ปัญหาเหล่านี้ใครๆ ทั้งผู้ขายและผู้บริโภคต้องการแก้ไข นั่นคือที่มาของระบบ B2C นั่นเอง