sms marketing คืออะไร ทำความรู้จัก อีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้คุณทำการตลาดได้ดี

การตลาดออนไลน์ ต้องใช้เครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้เสมอ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก  sms marketing ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่มีใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี จำเป็นต้องปรับตัวโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า  SMS Marketing จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยทำการตลาดได้ดี  

Google Translate คืออะไร

Google Translate เป็นโปรแกรมแปลภาษาของ google ที่เพียงเรา search หาด้วยคำว่า “แปลภาษา” โปรแกรมแปลก็จะขึ้นมา แบ่งเป็นสองช่อง ช่องด้านซ้ายให้ใส่คำหรือข้อความที่ต้องการแปล ระบุภาษาต้นทาง  ส่วนด้านขวามือจะเป็นช่องคำตอบที่เราสามารถระบุภาษาปลายทางได้เช่นกัน เมื่อคลิกที่ข้อมูลต้นทาง คำแปลจะปรากฏที่ช่องขวามือ

sale page คืออะไร? ดีต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร?

หากจะให้นิยมของ sale page ก็อาจพอสรุปได้ว่าเป็นกลยุทธ์ขายของครบ-จบในหน้าเดียว คงทำให้เห็นภาพได้ชัด เพราะ Sale page หรือ Website หน้าเดียว นั้นเป็นการออกแบบงานโฆษณาที่แจ้งข่าวสาร ภาพ สินค้า และปิดการขายภายในเพจหน้าเดียว ภาพเดียว นั่นเอง โฆษณาออนไลน์จึงต้องปรับตัวตาม และ sale page ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ดีของธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้

Business Model คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

Business model คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน ทีมงานรู้และเห็นภาพตรงกัน ยิ่งขั้นตอนวิธีการ รายละเอียดตามความคาดคะเนระหว่างเส้นทางยิ่งชัดเจนโดยผ่านการวิเคราะห์ วิจัยมาดีมากเท่าไหร่ โอกาสผิดพลาดระหว่างทางยิ่งน้อยลง เสมือนการสร้างบ้านที่มีพิมพ์เขียวดี  

Niche Market คืออะไร

Niche Market ในอดีต การตลาดที่โดดเด่นมักอาศัยสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก โดยอาศัยแนวคิดว่า ยิ่งโฆษณาถึงคนหมู่มากเท่าไหร่ยิ่งดี จึงมักเลือกช่วงไพร์ไทม์ หลังข่าว ของทีวีช่องที่สัญญาณดีทั่วประเทศเป็นช่องทางสื่อสาร แต่สำหรับยุคเทคโนโลยีที่อาศัยการตลาดออนไลน์ การทำการตลาดแบบหว่านแหมักไม่ได้ผล และสิ้นเปลืองเกินไป จึงเป็นโจทย์สำคัญของคนทุนน้อยที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง จึงมีเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการทำธุรกิจซึ่งสามารถทำ Niche Market ได้

Influencer คืออะไร

Influencer Marketing การตลาดออนไลน์มีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง เทคนิคการทำการตลาดเปลี่ยนไปตลอดเวลา เจ้าของธุรกิจต้องตามให้ทัน การโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบไหนจึงจะได้ผลตามที่ต้องการในยุคนี้ ต้องศึกษาและตัดสินใจเลือกทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะได้ไม่เสียเงินเปล่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การอาศัยการรีวิวของ Influencer นั้นเอง

เงินกู้ คืออะไร แนะนำเทคนิคกู้เงินให้ผ่าน ที่หลายคนยังไม่รู้

เงินกู้ คือ การขอยืมเงินคนอื่น โดยมีเงื่อนไขตกลงกับเจ้าของเงินว่า จะชำระเงินที่ยืมพร้อมค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกัน ในเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ เช่น อาจผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าไหร่ ในแต่ละงวดที่ชำระนั้น เป็นเงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เป็นต้น เงินยืมโดยมีดอกเบี้ยนี้ เรียกว่า เงินกู้